Nyomtatás

Az oktatás helyzete az Oklándi Speciális Iskolában a 2012/2013-es tanévben

Az iskola nevét a `90-es években változtatták kisegítő iskoláról speciális iskolára, amikor az oktatás területén is mindenféle hátrányos állapotot  egy kevésbé megbélyegző  ízű szakkifejezéssel illettek. Noha a név megváltozott, az iskolákban folyó tevékenységet a 2011/2012-es tanévben is a „kisegítő” kifejezéssel lehetne tömören körülírni.  A kisegítés ténye esetünkben abban állt, hogy a sajátos nevelési igényű (SNI,  románul : Cerințe Educative Speciale) gyereknek  értelmi  és szocializációs  fejlődése során több segítséget kapott, mint ép társa.

A 2012/2013-as év során  lényegileg nem  módosult az a törvényi  keret, amely az Oklándi Speciális Iskola státusát, működési feltételeit  meghatározza.  A fokozatosan érvénybe lépő  1/2011-es  új oktatási törvény a speciális iskolák fenntartójaként továbbra is a megyei tanácsokat jelöli meg.  A fejkvótás finanszirozási rendszer a speciális oktatást mindeddig nem érintette. Így elmondható, hogy külső tényezők összességükben a megszokottnál nagyobb mértékben nem   befolyásolták vagy akadályozták az iskola működését.

1)  Az oktató-nevelő munka

Iskolánk  az a típusú speciális iskola, ahol a tanulók  sajátos nevelési igénye az értelmi fogyatékosságból ered.  Voltak süketnéma és mozgáskorlátozott tanulónk is, de számuk a többséghez képest elenyésző.   A tanulók iskolánkba egy iskolaorientációs bizonylat
( románul: certificat de orientare școlară ) alapján írhatóak be.  A bizonylat a sajátos nevelési igényt állapítja meg.  Az újabb tanügy törvény életbeléptéig az SNI-s bizonylatot a gyerekvédelem Zöld Péter utcában működő Komplex Felmérő Szolgálata javaslatára állították ki, a törvény alkalmazása óta ezt a feladatot az erőforrás központ  ( CJRAE) végzi.  A fentiekből  kiderül, hogy iskolánknak kevés eszköze van a tanulók toborzására, ugyanakkor meggátolni sem tudjuk, hogy pl. egy rosszhírű tanulót hozzánk beutaljanak.

Created by New Experience Soft 2012 ©